job

Dla Pracodawcy

Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zajmujemy się kompleksowo załatwieniem potrzebnych pozwoleń na pracę w Polsce dla cudzoziemców oraz pozwoleń na pobyt w naszym kraju.

Opis sprawy:

Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania decyzji administracyjnych przez Wojewodę. Postępowanie wszczynane jest na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Kogo dotyczy:

Podmiotu powierzającego wykonywanie pracy przez cudzoziemca tj. jednostki organizacyjnej, chociażby nie posiadała osobowości prawnej lub osoby fizycznej, która na podstawie umowy lub innego stosunku prawnego powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec:

 1. wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;(zezwolenie typu „A”)
 2. w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy; (zezwolenie typu „B”)
 3. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym (zezwolenie typu „C”)
 4. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa); (zezwolenie typu „D”)
 5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2–4. (zezwolenie typu „E”)

Praca tymczasowa polega na rekrutacji, selekcji i zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz delegowaniu ich do pracy w Twojej firmie.

Korzyści z usługi pracy tymczasowej ;

 • zamiana stałych kosztów osobowych na koszty zmienne
 • dopasowanie wielkości zatrudnienia do aktualnych potrzeb firmy
 • korzystanie ze specjalistycznej wiedzy / unikalnych kompetencji przez określony czas

W ramach usługi:

 • Znajdziemy i zatrudnimy dla Ciebie odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów, przygotujemy ich do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Po zakończeniu pracy naliczymy i wypłacimy wynagrodzenie dla pracownika
 • Będziemy utrzymywać kontakt zarówno z Tobą, jak i z pracownikiem, aby jak najszybciej reagować na pojawiające się potrzeby.

 

Formularz

Jeśli jako pracodawca szukasz pracowników, skorzystaj z poniższego formularza:


Poszukiwani pracownicy z branży:

Produkcja,Przemysł,Rolnictwo,Hodowla zwierząt,Zbiory warzyw i owoców,Ogrodnictwo,Budownictwo,Przemysł spożywczy,
Kierowcy kat. C+E,Kierowcy innych kategorii,Kierowcy,Pracownicy fizyczni,Odśnieżanie,Logistyka,Opiekunki(owie)/ Pielęgniarki(pielęgniarze),Leśnictwo,Inne,

Rodzaj współpracy

Poszukiwanie i rekrutacja pracowników,Doradztwo personalne,Leasing pracowników do pracy za granicą,Leasing pracowników na terenie Polski,Do określenia w późniejszym terminie,

Przewidywana ilość osób, którą pracodawca planuje zatrudnć:


Przewidywany termin rozpoczęcia pracy przez pracowników:


Oczekiwany termin kontaktu


Oczekiwania względem agencji: