job

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy polega min na:
– udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego
    zatrudnienia
– pozyskiwaniu ofert pracy
– upowszechnianiu ofert pracy