job

Praca tymczasowa

Jest to wykonywanie przez okres nie dłuższy niż czas wskazany w ustawie, zadań na rzecz pracodawcy:
– o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym,
– których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe,
– których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę